Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Historia

Documentación

BIBLIOGRAFÍA:

2019. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego